آموزش نحوه صحیح انجام پشت بازو سیمکش خوابیده

آموزش نحوه صحیح انجام پشت بازو سیمکش خوابیده

نحوه انجام حرکت :

روبروی دستگاه مورد نظر میز تخت خود را قرار دهید.به قلاب پایینی دستگاه یک میله صاف متصل کنید.به پشت روی میز دراز بکشید.در این حالت بهترین کاری که میتوانید بکنید این است که از فردی بخواهید که دستگیره متصل به قلاب را به شما بدهد.اگر تنها تمرین می‌کنید با کمی‌ عقب‌تر رفتن روی میز خود میتوانید این کار را انجام دهید.سپس دستگیره را در حالی‌ که بالای سر شما قرار می‌گیرد حفظ کنید.سپس به آرامی آرنج‌های دست خود را در حالی‌ که آنها را رو به داخل حفظ می‌کنید صاف کنید تا عضلات پشت بازوی شما کاملا تحت فشار قرار بگیرد.سپس به آرامی دوباره دستگیره را به نقطه شروع حرکت بازگردانید.

آموزش نحوه صحیح انجام پشت بازو سیمکش خوابیده

آموزش نحوه صحیح انجام پشت بازو سیمکش خوابیده

 

اختصاصی زیبایی ایرانی - آموزش حرکات بدنسازی